Kościół Hagia Eirene

Podobnie jak ma się to w przypadku o wiele bardziej znanego kościoła Konstantynopola - Hagia Sophii - również kościół Hagia Eirene, który można podziwiać obecnie, jest ostatnim z wielu miejsc kultu religijnego, które wznoszono w tej samej lokalizacji na przestrzeni wieków. Świetnie zachowany kościół, którego nazwa odznacza Święty Pokój, można obecnie odnaleźć na pierwszym dziedzińcu Pałacu Topkapı w Stambule. Co więcej, jest to jeden z nielicznych wschodniorzymskich kościołów Konstantynopola, który nigdy nie został przekształcony w meczet, a obecnie funkcjonuje jako muzeum oraz sala koncertowa.

Kościół Hagia Eirene

Kościół świętego Grzegorza fundacji króla Gagika w Ani

Kościół św. Grzegorza fundacji króla Gagika, zwany także Gagikaszenem, wzniesiono w latach 1001–1005. Jego sponsorem był Gagik, król Armenii panujący w latach 989–1020, pod którego rządami Armenia Bagratydów osiągnęła szczyt swego rozwoju. Władca ów zamierzał, aby kościół ten był odtworzeniem słynnej katedry Zvartnots w Vagharshapat.

Kościół świętego Grzegorza fundacji króla Gagika w Ani

Meczet Menüçer w Ani

Meczet Menüçer jest najprawdopodobniej pierwszym meczetem zbudowanym przez Turków seldżuckich w Anatolii. Powiada się, że został on wzniesiony przez emira zwanego Minuchihr, pierwszego władcy z dynastii Shaddadidów, która rządziła Ani od około 1072 roku. Jednak faktyczna data konstrukcji i pochodzenie tej budowli wciąż budzą wiele kontrowersji. Z pewnością jednak uwagę zwraca jej lokalizacja, na skraju wąwozu z widokiem na Arpa Çay, czyli na rzekę Akhurian.

Meczet Menüçer w Ani

Katedra w Ani

Katedra w Ani to największa stojąca budowla w Ani, stolicy średniowiecznej Armenii w czasach Bagratydów, położonej we wschodniej Turcji, na granicy z Armenią. Jej budowę ukończono na początku XI wieku według projektu architekta Trdata i przez prawie pół wieku był siedzibą katolikosa, głowy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Katedra uważana jest za największą i najbardziej imponującą budowlę w mieście. Jest to bazylika kopułowa na planie prostokąta, choć obecnie brakuje jej kopuły i większości bębna ją podtrzymującego. Katedra wraz z całym terenem Ani została w 2016 roku wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Katedra w Ani

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela w Ani został zbudowany na zlecenie bogatego i pobożnego kupca Tigrana Honeca i ukończony w roku 1215. Oprócz zapłaty za jego budowę, dostarczył on wiele cennych przedmiotów, w tym krzyże, lampy, złote i srebrne naczynia, oraz relikty religijne. Tigran Honec był członkiem jednej z kilku niezwykle zamożnych rodzin kupieckich, które zgromadziły ogromne bogactwa, głównie poprzez handel. Chociaż rody te były bogate, nie posiadały wielkiej siły politycznej ani militarnej.

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Strony

Subskrybuj Turcja w Sandałach RSS