Książki historyczne

Odpowiedzi

Historia Turków

Warto dopisać do książek historycznych: Historia Turków / Jean-Paul Roux ; przekł. Krystyna Dąbrowska ; posł. Dariusz Kołodziejczyk. Gdańsk : "Marabut", 2003. Seria: Narody i Cywilizacje. Autor porwał się na temat wymagający biegłości turkologa, ale też mongolisty, sinologa, indologia, iranisty, arabisty i rusycysty... W efekcie powstała fascynująca panorama dziejów ludów tureckich, będąca jednocześnie szkicem dziejów Eurazji. Żywy i plastyczny język autora, niestroniący od pewnego manieryzmu i wątków osobistych, odbiega od przyjętego języka publikacji naukowych. Autor kocha Turków, niekiedy jednostronnie, choć nie szczędzi im wyrzutów, nie zawsze zresztą sprawiedliwych.