Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire

Autor: 

Judith Herrin

Wydawnictwo: 

Princeton University Press

Rok wydania: 

2009

Język: 

angielski

Orientacyjna cena książki: 

14 USD

Rodzaj książki: 

historyczna
Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire

Dzieje Bizancjum, czyli wschodniej części imperium rzymskiego, są najczęściej traktowane po macoszemu w trakcie kursu historii powszechnej. Jest to tym bardziej dziwne, iż jego dziedzictwo kulturowe jest wciąż żywe w krajach bałkańskich oraz Rosji, a Hagia Sophia, będąca dowodem potęgi Imperium, jest jednym z najwspanialszych zabytków które można dziś oglądać na terenie Turcji. Dlaczego zatem tak niewiele mówi się o Bizancjum i jak to się stało, iż jego kultura jest wciąż żywa w wielu krajach?

Tego typu pytania stanowiły motywację dla Judith Herrin, autorki książki Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire. Licząca niemal 400 stron książka podzielona jest na cztery części, w obrębie których poruszane są kwestie dotyczące kolejnych etapów rozwoju Imperium. Część pierwsza dotyczy fundamentów Imperium, takich jak prawo rzymskie i religia chrześcijańska. W częściach drugiej i trzeciej poruszane są kwestie związane z formowaniem się Bizancjum jako imperium średniowiecznego oraz różnych aspektów jego działania w tym okresie. Zawarte tu eseje opisują m. in. rozpowszechnianie się chrześcijaństwa na Bałkanach, zasady działania dworu cesarskiego oraz ekonomię Cesarstwa. Wreszcie w ostatniej części Autorka opisuje procesy związane z upadkiem Bizancjum.

Zaletą książki jest to, iż poszczególne rozdziały nie są związane z chronologią, a Autorka kładzie nacisk na kluczowe dla danego okresu procesy i zagadnienia. Książka zatem nie jest podręcznikiem historii Bizancjum, ale raczej zbiorem esejów dotyczących różnych aspektów działania Cesarstwa. Trzeba przyznać, iż dzięki temu książka Judith Herrin jest doskonałym zaproszeniem do poznania historii Bizancjum. Autorka w przystępny sposób wprowadza czytelnika w różne aspekty formowania się i funkcjonowania Cesarstwa. Jednocześnie z każdym rozdziałem związana jest bibliografia odsyłająca do książek, które umożliwiają poszerzenie wiedzy w danym temacie. W zasadzie jedyną uwagą krytyczną, jaką mam do tej książki, jest zbyt częste odwoływanie się do tego co będzie (lub było) opisane w innych rozdziałach. Bez tego typu zbędnych referencji można by poszczególne rozdziały traktować jako niezależne.

Jeżeli zatem jesteście ciekawi Co to takiego Bizancjum?, książka Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire to pozycja która pozwoli Wam zapoznać się z dziejami tego imperium. Zdecydowanie polecam tą książkę jako lekturę w trakcie wyprawy do Turcji, gdzie do dziś można podziwiać wiele zabytków świadczących o świetności tego Imperium.