Podróż, która zmieniła świat. Darwin na pokładzie Beagle'a

Autor: 

Alan Moorehead

Wydawnictwo: 

Zysk i S-ka

Rok wydania: 

2014

Język: 

polski

Orientacyjna cena książki: 

40 PLN

Rodzaj książki: 

historyczna

Podróż, która zmieniła świat. Darwin na pokładzie Beagle'a Książka Alana Mooreheada Podróż która zmieniła świat. Darwin na pokładzie Beagle'a dotyczy tego co jest najciekawsze w podróżowaniu czyli tego jak podróże zmieniają nas i nasz sposób patrzenia na świat. W książce opisany jest bowiem przebieg wyprawy w trakcie której ugruntowały się poglądy Darwina dotyczące teorii ewolucji. Zapewne nie każda z wypraw organizowanych przez naszych czytelników prowadzi do równie przełomowych wniosków. Jednak książka jest zdecydowanie warta polecenia wszystkim entuzjastom podróżowania na mniejszą i większą skalę.

Jak to często z wyprawami bywa i ta w zamyśle miała prowadzić do innego celu. Spodziewano się że w trakcie podróży po terenach Ameryki Południowej i Oceanii możliwe będzie zgromadzenie śladów potwierdzających opis stworzenia Ziemi znany z księgi Genesis. Z takim właśnie zamiarem do załogi statku Beagle zwerbowany został młody przyrodnik Charles Darwin. Sam Darwin traktował planowaną podróż jako przerywnik między właśnie zakończonymi studiami a planowanymi święceniami.

W książce znajdziemy opis fascynujących perypetii załogi statku, których nieodłączną częścią są prace Darwina związane z gromadzeniem i katalogowaniem nieznanych okazów flory i fauny. Nie zabrakło tu relacji z odwiedzin w archipelagu wysp Galapagos, w trakcie których Darwin zgromadził najważniejsze dowody na poparcie teorii ewolucji. Całość jest bogato ilustrowana rysunkami z wyprawy, które pozwalają nam zobaczyć świat odkrywany przez podróżników.

Ostatnia część książki poświęcona jest pracy i życiu Darwina po zakończeniu wyprawy Beagla. Jak łatwo się domyślić pięć lat gromadzenia eksponatów zaowocowało pokaźną ich kolekcją. Nic więc dziwnego, że Darwin spędził na opisywaniu swoich odkryć dwa razy więcej czasu niż na ich gromadzeniu. Potwierdza to zresztą doświadczenie Redakcji TwS, która zwykle spędza znacznie więcej czasu na opracowaniu zdjęć i informacji z wyjazdu niż na ich zdobywaniu.

Książkę zdecydowanie polecamy wszystkim którzy planują swoje małe i duże wyprawy (nie tylko do Turcji). Nawet jeżeli taka wyprawa nie zmieni losów całego świata, to zawsze może się zdarzyć, że zmieni was. A na pewno uczyni was bogatszymi w nowe przemyślenia i doświadczenia, o ile tylko będziecie podróżować na nie przygotowani i otwarci.