Ancient Turkey

Autor: 

Antonio Sagona, Paul Zimansky

Wydawnictwo: 

Routledge

Rok wydania: 

2009

Język: 

angielski

Orientacyjna cena książki: 

112 zł

Rodzaj książki: 

historyczna

Ancient TurkeyZamysłem autorów Ancient Turkey było stworzenie przystępnie napisanej, przeglądowej książki, która prezentuje wyniki badań archeologów i historyków dotyczące dziejów Turcji przed okresem klasycznym. Po lekturze mogę stwierdzić, że cel ten udało im się osiągnąć.

Zakres terytorialny książki to obszar obecnej Turcji, z drobnymi wyjątkami, gdy autorzy zaglądają na przygraniczne tereny Syrii czy Armenii. Omówione zostały dzieje tego terytorium od czasów, gdy przybyli na nie przodkowie współczesnych ludzi (około 1 mln lat temu) do okresu pre-klasycznego (około 550 rok p.n.e.). Autorzy arbitralnie zdecydowali, że w książce nie są omówione dzieje kolonizacji greckiej, która rozpoczęła się przed tą datą. Ten wybór uzasadniony jest nierozerwalnym połączeniem tego fragmentu dziejów z wydarzeniami na terenie Grecji, które zdecydowanie wykraczają poza zakres tematyczny dzieła.

Dla kogo została napisana Ancient Turkey? Według samych autorów głównymi odbiorcami są studenci i nauczyciele, którzy poszukują dzieła przekrojowego, przedstawiającego najważniejsze stanowiska archeologiczne i zagadnienia z najdawniejszych dziejów Turcji. Praca ta ma stanowić zrównoważoną w przekroju prezentowanych tematów, a zarazem przyjemną w odbiorze książkę. Rzeczywiście autorzy starają się unikać nadużywania specjalistycznego żargonu oraz zbytniej drobiazgowości w omawianiu poszczególnych stanowisk. Jednocześnie książka zawiera bibliografię odnoszącą się do prezentowanej tematyki, z której mogą skorzystać osoby zaintrygowane jakimś wycinkiem przedstawionych dziejów.

Bardzo cenne, z punktu widzenia odbiorcy o niekierunkowym wykształceniu, są te fragmenty książki, które omawiają w szerszej perspektywie podstawowe zagadnienia związane z historią starożytną. Można z nich uzyskać ogólne wiadomości dotyczące udomowienia roślin i zwierząt, wynalezienia ceramiki czy metalurgii.

Doświadczenie autorów książki gwarantuje jej wysoką jakość. Profesor Antonio Sagona jest archeologiem, który od przeszło ćwierć wieku prowadzi wykopaliska, głównie na terenie Turcji, tym w Sos Höyük oraz Büyüktepe Höyük. Paul Zimansky jest profesorem archeologii oraz historii starożytnej i specjalizuje się w dziejach antycznej Anatolii oraz królestwa Urartu.

Nieuniknione jest porównanie tej pozycji z omawianą tu niedawno The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Ancient Turkey jest książką przeznaczoną dla mniej wyspecjalizowanej grupy czytelników, napisaną łatwiejszym językiem, a jednocześnie - zdecydowanie krótszą. Dużą zaletą dla czytelników jest fakt, że napisało ją zaledwie dwóch autorów, gdyż staje się przez to bardziej spójna narracyjnie w porównaniu z The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Tamta książka stanowi raczej bardzo rozbudowany zbiór artykułów i esejów, bez jasno poprowadzonego wątku przewodniego.

Podsumowując, można polecić lekturę Ancient Turkey wszystkim osobom zainteresowanym najdawniejszymi dziejami ziem tureckich. Wydaje się, że oprócz pogłębienia wiedzy w tym zakresie może również przysłużyć się przy planowaniu wyprawy śladami dawnych cywilizacji. Pomocne mogą się w tym przypadku okazać mapki zamieszczone na początku każdego rozdziału, pokazujące położenie na terenie Turcji mnóstwa stanowisk archeologicznych, chociaż mogłyby być one bardziej szczegółowe.