Amida 359

Autor: 

Tomasz Szeląg

Wydawnictwo: 

Bellona

Rok wydania: 

2012

Język: 

polski

Orientacyjna cena książki: 

28 zł

Rodzaj książki: 

historyczna

Amida 359Nowa pozycja z popularnonaukowej serii "Historyczne Bitwy" autorstwa Tomasza Szeląga przedstawia dzieje oblężenia Amidy przez wojska perskie w 359 roku n.e. Warowna twierdza Amida obsadzona przez garnizon rzymski, znana obecnie jako Diyarbakır, broniła się bohatersko przez przeszło dwa miesiące. Jej upadek miał dramatyczne konsekwencje zarówno dla losów kampanii wojennej, jak i dla dalszych dziejów imperium.

Trzeba przyznać, że tytuł książki jest nieco mylący. Na około 200 stronach autor opowiada nie tylko o walkach o Amidę, ale również przedstawia szersze tło historyczne tych wydarzeń. W trakcie lektury otrzymujemy solidną dawkę informacji dotyczących zarówno Rzymu za czasów potomków Konstantyna Wielkiego, jak i Persji za panowania dynastii Sasanidów. Wiele miejsca zostało poświęconego na przegląd danych dotyczących wojskowości rzymskiej i perskiej tamtej epoki, w tym stosowanych formacji, uzbrojenia i maszyn oblężniczych oraz strategii walki obu stron konfliktu.

Tomasz Szeląg z wielką swobodą porusza się po omawianych tematach, w umiejętny sposób łącząc narrację z cytowaniem źródeł z tamtych czasów, najczęściej oddając głos Ammianusowi Marcellinusowi, autorowi Dziejów rzymskich, naocznemu świadkowi walki o Amidę, z której udało mu się ujść z życiem, aby opowiedzieć o niej potomnym. Bardzo pouczająca jest lektura korespondencji dyplomatycznej, wymienianej przez 'króla królów' Szapura II i 'augusta' Konstancjusza. Kolejnym atutem książki są staranne, ale nie przytłaczające czytelnika przypisy oraz bogata bibliografia.

Wartościowym dodatkiem jest umieszczone na końcu Kalendarium oraz trzy mapy, przedstawiające teatr działań wojennych. Natomiast nieco brakuje podczas lektury możliwości odwołania się do drzewa genealogicznego, przedstawiającego ród Konstantyna. Drobne potknięcia korektora książki w żaden sposób nie utrudniają przyjemnej lektury.

Odrębnym i wartym odnotowania atutem książki są zamieszczone w niej ilustracje i zdjęcia, przedstawiające podobizny głównych aktorów opisywanego dramatu, uzbrojenie i maszyny stosowane podczas walk, jak również imponujące mury Amidy, które zachowały się po dziś dzień. Nieskromnie mogę się pochwalić, że część z fotografii jest autorstwa zespołu redakcyjnego Turcji w Sandałach, którego cieszy możliwość ubogacenia tej wartościowej pozycji.

Więcej o oblężeniu Amidy przeczytacie w opublikowanym na naszych łamach artykule autorstwa Tomasza Szeląga.

Zapraszamy również do obejrzenia naszej galerii murów obronnych Diyarbakır