Siedem Kościołów Apokalipsy

Siedem Kościołów Apokalipsy (Siedem Kościołów Azji) to siedem głównych zborów wczesnochrześcijańskich zlokalizowanych w Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Anatolii. Zostały one wymienione w Apokalipsie Świętego Jana. W widzeniu wstępnym Jan widzi siedem świeczników i siedem gwiazd. W Apokalipsie Jezus udziela Janowi następującego wyjaśnienia:

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd – to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników – to jest siedem Kościołów.

Należy przy tym zaznaczyć, iż „Kościół” nie oznacza tu budynku, lecz wspólnotę chrześcijańską, zamieszkującą każde z przedstawionych poniżej miast.

Święty Jan był założycielem Kościoła w Efezie i jego pierwszym biskupem. W roku 95 n.e. został wygnany przez cesarza Domicjana na wyspę Patmos, gdzie napisał Apokalipsę. Udało mu się jednak do Efezu powrócić pod koniec życia. Najprawdopodobniej to właśnie tam lub w pobliskim Selçuku znajduje się jego grób.

W Apokalipsie każdy z siedmiu Kościołów otrzymuje wiadomość i pouczenie oraz obietnicę.

Efez jest pierwszym z Kościołów wymienionych w Apokalipsie. Jest w niej napisane, że:

Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami.

Efez

Drugim Kościołem jest Smyrna (dzisiejszy Izmir). Jest to jedyna wspólnota wczesnochrześcijańska, do której Jan nie kieruje żadnych wyrzutów:

Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i obelgę wyrządzoną przez tych, co sami siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

Smyrna

Kolejnym adresatem przesłania Apokalipsy jest Kościół w Pergamonie:

Ale mam nieco przeciw tobie bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama (…) Nawróć się zatem!

Pergamon

Następnie Apokalipsa wspomina Kościół w Tiatyrze (obecnie Akhisar):

Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość (…) ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom.

Tiatyra

Piątym Kościołem wspomnianym w Apokalipsie jest Sardes (obecnie Sart w prowincji Manisa):

Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, Strzeż tego i nawróć się!

Sardes

Następny Kościół to Filadelfia (dzisiaj Alaşehir w prowincji Manisa):

Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.

Filadelfia

Ostatnim Kościołem wspomnianym w apokalipsie jest Laodycea (położona nieopodal miasteczka Eskihisar w prowincji Denizli):

Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty” i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi nie potrzeba”, A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości.

Laodycea

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją wycieczki śladami pierwszych chrześcijan

Powiązane artykuły: