Pergamon – architektura i rzeźba

Z wielką radością przekazujemy naszym Czytelnikom pracę magisterską zatytułowaną "Pergamon – architektura i rzeźba", autorstwa Natalii Potoniec. Sama autorka mówi o sobie: "Ukończyłam studia kulturoznawcze ze specjalnością - cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Janusza A. Ostrowskiego, specjalisty z zakresu archeologii i sztuki starożytnego Rzymu, autora m.in książki "Między Eufratem i Bosforem (Azja Mniejsza od śmierci Aleksandra Wielkiego do najazdu Turków seldżuckich". Interesuję się historią i sztuką starożytną, jestem amatorką podróży w ogólnym znaczeniu, oraz takich, których celem jest podążanie śladami historii. Poza tym jestem mamą trójki dzieci, uwielbiam wycieczki górskie oraz fotografować."

Zabytki Pergamonu

Streszczenie

"Tematem mojej pracy jest starożytne miasto Pergamon, leżące w Azji Mniejszej, którego początek i rozkwit przypadł w okresie panowania dynastii Attalidów, pomiędzy rokiem 283 a 133 p.n.e. i który miał miejsce w okresie hellenistycznym, trwającym od śmierci Aleksandra Wielkiego do pojawienia się Rzymian w Azji Mniejszej. Temat, który wybrałam jest mi szczególnie bliski, gdyż dzisiejsze pozostałości Pergamonu zwiedziłam osobiście i wrażenie tego niezwykłego miejsca pozostawiły we mnie niezatarte wrażenie. Starałam się więc w możliwie wyczerpujący sposób opisać to unikalne i urzekające miasto, które jest jednocześnie częścią dziedzictwa epoki hellenistycznej.

Moja praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy opisuje historię wykopalisk archeologicznych starożytnego Pergamonu. Drugi rozdział opisuje dzieje miasta Pergamon, jego powstanie i rozwój, niezbędne do zrozumienia, dlaczego było ono takie ważne w świecie starożytnym i dlaczego wciąż urzeka nas swoim majestatem. Trzeci rozdział opisuje budowle z okresu hellenistycznego, plan miasta wraz z rozmieszczeniem głównych budowli, ich funkcji społecznych i kulturalnych, rozpoczynając od szczytu wzgórza(Akropolu) i posuwając się wzdłuż starożytnej głównej drogi w dół poprzez agory i gimnazjony do dolnego miasta leżącego u podnóża góry. Czwarty rozdział jest kontynuacją trzeciego, ale odnosi się już do czasów rzymskich. Opisuje budowle, które zostały odbudowane, przebudowane z okresu wcześniejszego lub na nowo albo dodane w całości kompozycyjnej, jako nowe. W rozdziale piątym koncentruję się na rzeźbie i płaskorzeźbie, która jest nieodłączną częścią architektury, głównie ze względu na to, że Pergamon był w okresie hellenistycznym głównym ośrodkiem sztuki rzeźbiarskiej.

Pergamon należy do jednych z najbardziej fascynujących starożytnych miast, które posiada ciekawą historię, a jego nietypowe położenie na stoku stromego wzgórza, stworzyło rozwiązanie architektoniczne podziwiane po dziś dzień wraz z jego pięknymi budowlami. Niestety prawie cała, obszerna literatura na temat Pergamonu jest dostępna jedynie w obcych językach. Postanowiłam to zmienić mając jednocześnie nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do uzupełnienia wiedzy o miastach na wybrzeżach Azji Mniejszej i służyć będzie uzupełnieniu piśmiennictwa polskiego z tego zakresu."

Całość tej obszernej, bo liczącej aż 126 stron pracy, wraz z bibliografią oraz ilustracjami, jest dostępna do pobrania w formacie pdf, jako załącznik do tego tekstu. Życzymy inspirującej lektury!

Powiązane artykuły: 

ZałącznikRozmiar
PDF icon PRACA_MAGISTERSKA_pergamon_tws.pdf2.47 MB