Ancient Civilizations and Ruins of Turkey

Autor: 

Ekrem Akurgal

Wydawnictwo: 

NET Turistik Yayinlar

Rok wydania: 

2011

Język: 

angielski

Orientacyjna cena książki: 

60 TL

Rodzaj książki: 

przewodnik

Ancient Civilizations and Ruins of TurkeyTa często wznawiana i aktualizowana książka jest niecodziennym przewodnikiem po zabytkach położonych na terenie Turcji. Jej autor, znany turecki archeolog Ekrem Akurgal, opisuje stanowiska archeologiczne znajdujące się w zachodniej Anatolii. Fanatycy antycznych ruin będą zachwyceni - dzięki dokładnym planom, szkicom i szczegółowym tekstom odwiedziny w słynnych starożytnych miastach, takich jak Efez czy Milet, nabiorą zupełnie nowego wymiaru. Ponadto dzięki książce można 'odkryć' wiele ukrytych i słabo poznanych antycznych miast, o których istnieniu milczą popularne przewodniki turystyczne.

Autor książki był niezwykle zasłużonym badaczem antycznych ruin na terenie Anatolii. Urodził się w 1911 rok w rodzinie osmańskich intelektualistów i przywódców religijnych. Kilku członków tej rodziny obejmowało posadę muftiego czyli najwyższego urzędnika do spraw religii w danym regionie imperium Osmanów. Po ukończeniu edukacji na poziomie średnim Ekrem Akurgal wyjechał do Berlina, gdzie studiował archeologię, a po powrocie do ojczyzny objął posadę profesora na uniwersytecie w Ankarze.

Jego zainteresowania badawcze obejmowały okres starożytności, a prace archeologiczne prowadzone pod jego kierunkiem skupiały się na obszarze wybrzeża Morza Egejskiego. Pracował na terenie antycznej Fokai, Pitane, Erythraju i Smyrny. Opublikował mnóstwo książek dotyczących antycznej Grecji, państwa Hetytów oraz innych cywilizacji, które zamieszkiwały dawną Anatolię. Zmarł w 2002 roku w Izmirze, a jego prace kontynuowała żona, Meral Akurgal, która była jednocześnie jego najbliższym asystentem i zasłużonym archeologiem.

Najpoczytniejszą książką autorstwa Ekrema Akurgala jest bez wątpienia Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, która w przystępny sposób wprowadza czytelników w tajniki najważniejszych stanowisk archeologicznych w Turcji zachodniej. Pierwsza część książki przedstawia zarys historii kolejnych cywilizacji, które istniały na terenie Anatolii od VII tysiąclecia p.n.e. Główna część dzieła to szczegółowe opisy poszczególnych antycznych miast i zabytków z tego regionu.

Ciekawym dodatkiem, a zarazem wspaniałą ilustracją tekstu, są kolorowe oraz czarno-białe fotografie przedstawiające opisywane miejsca oraz odkopane na ich terenie eksponaty. Większe stanowiska, oprócz opisu, posiadają plany oraz szkice rekonstruujące najważniejsze budynki. Całość uzupełnia obszerna bibliografia, słowniczek pojęć architektonicznych oraz czytelny indeks.

Książka jest ciągle aktualizowana, pomimo śmierci autora. Jedenaste jej wydanie ukazało się w 2011 roku i zostało uzupełnione o opisy najnowszych odkryć na terenie Efezu, Metropolis i Sagalassos. W sumie zawiera opisy około 150 stanowisk archeologicznych, zarówno tych najbardziej znanych (Troja, Hierapolis, Priene), jak i najsłabiej zbadanych, rzadko odwiedzanych przez turystów (Neandria, Notion, Kyzikos).

Dla miłośników historii starożytnej odwiedzających Turcję jest to pozycja obowiązkowa, do zabrania na wyprawę i studiowania podczas wędrówki przez ruiny antycznych miast. Gorąco polecamy jej nabycie i uważną lekturę.

Uwaga: pewnym problemem może być zdobycie tej książki w znanych księgarniach internetowych, ponieważ nakład wydaje się być wyczerpany. Warto poszperać w sklepach i stoiskach z pamiątkami położonych przy muzeach i stanowiskach archeologicznych. Nasz egzemplarz upolowaliśmy przy Asklepiejonie w Bergamie.