Przygotowanie map na potrzeby turystyki indywidualnej

W poniższej instrukcji przedstawiamy wypróbowaną przez redakcję TwS metodę przygotowania mapy z naniesionymi koordynatami miejsc do odwiedzenia. Metoda ta zakłada, że mamy do dyspozycji tablet bądź telefon z systemem Android. Natomiast wykorzystywane programy oraz dane są dostępne nieodpłatnie.

Atrakcyjność proponowanej metody polega na dostępności mapy oraz współrzędnych geograficznych interesujących nas miejsc bez konieczności posiadania połączenia z Internetem. Jest to ogromna zaleta podczas wędrówki lub jazdy przez bezdroża, dodatkowo pozwalająca uniknąć wysokich rachunków za połączenie z Internetem przez sieć komórkową. W Turcji zdarzają się zresztą miejsca, gdzie nie ma nawet zasięgu sieci telefonii komórkowej.

Dzięki opisanej metodzie wystarczy jedynie mieć pod ręką telefon lub tablet, żeby sprawdzić, gdzie dokładnie położone są ciekawe zabytki czy inne miejsca, które chcemy zobaczyć.

Przygotowanie mapy, która może być wykorzystana podczas wyprawy, składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest pobranie samej mapy ważnego dla nasz obszaru. Taka mapa będzie stanowiła podstawę, na którą naniesiona zostanie nakładka w postaci indywidualnie wybranych przez nas miejsc. Drugi krok to znalezienie współrzędnych geograficznych miejsc, do których chcemy dotrzeć. Ostatni etap to połączenie mapy bazowej z przygotowanymi punktami i wyświetlenie całości na ekranie telefonu lub tabletu.

Pobranie map do wykorzystania offline

Pierwszym krokiem jest pobranie map do wykorzystanie offline. Dostępne są tutaj dwie opcje - mapy w formie rastrowej lub mapy w postaci wektorowej. My korzystaliśmy dotychczas z tej pierwszej opcji, ale przy następnej okazji zamierzamy wykorzystać mapę wektorową.

Mapy rastrowe

Do przygotowania mapy rastrowej polecamy program Mobile Atlas Creator. Przy tworzeniu mapy musimy zadecydować o:

  • źródle danych
  • formacie zapisu mapy
  • obszarze
  • dokładności

Jako podstawowe źródło danych Mobile Atlas Creator wykorzystuje mapy tworzone w ramach projektu Open Street Map, więc jako "Map source" wybieramy "OpenStreetMap MapQuest".

Mobile Atlas Creator

Format zapisu mapy zależy od tego, w jakim programie chcemy wykorzystywać pobraną mapę. Naszym docelowym programem jest OruxMaps. Aby utworzyć nowy atlas wybieramy z menu "Atlas" -> "New Atlas", a następnie jako format "OruxMaps Sqlite". Natomiast nazwę atlasu wybieramy tak, żeby oddawała zawartość, np. "Turcja Zachodnia".

Kolejnym krokiem jest wybór obszaru. Mobile Atlas Creator pozwala zaznaczyć obszar prostokąta, okręgu bądź wielokąta.

Ostatnim krokiem jest wybór dokładności czyli "Zoom levels". Zwiększenie dokładności powoduje zwiększenie liczby fragmentów mapy w atlasie. Ponieważ atlas może zawierać maksymalnie 500 000 fragmentów, im większy obszar chcemy objąć mapą, tym mniejszą maksymalną dokładność musimy wybrać. Przykładowo dla obszaru całej Turcji, maksymalna dopuszczalna dokładność to 14, a dla obszaru Tracji możemy wybrać maksymalną dokładność 16. Dokładność 14 daje dobrą orientację w terenie, dokładność 16 pozwala na nawigację w mieście.

Mapy wektorowe

Alternatywą dla map rastrowych są mapy wektorowe. Mapy te, także bazujące na Open Street Map, można pobrać ze strony projektu Mapsforge.

Dużą zaletą map wektorowych jest ich znacznie mniejszy niż w przypadku map rastrowych rozmiar. Wektorowa mapa Turcji ma 62MB, natomiast mapa rastrowa ma ok. 1,5GB. Mapy te nie mają również ograniczenia związanego z maksymalną dokładnością.

Przygotowanie punktów

Pobrane za pomocą powyżej opisanych metod mapy nie posiadają zaznaczonych miejsc atrakcyjnych turystycznie, tj. zabytków, ruin, zamków, cudów natury. Następnym więc krokiem jest przygotowanie "nakładki" na mapy w postaci zbioru interesujących nas miejsc opisanych przez współrzędne geograficzne.

Pozyskiwanie danych o położeniu

Pozycje interesujących nas punktów można pozyskać z różnych źródeł. Podstawowym z nich jest Wikipedia, gdzie przy wielu artykułach dotyczących zabytków znajdziemy ich koordynaty. Jeżeli tam nie znajdziemy danych o położeniu interesujących nas miejsc, to godne uwagi są strony: Histolia oraz Megalitic Portal.

Współrzędne geograficzne wielu tureckich zabytków i cudów natury są również dostępne na portalu Turcja w Sandałach. Rekomendujemy skorzystanie z tych informacji zwłaszcza w przypadku miejsc słabo znanych i rzadko opisywanych, których położenie sprawdziliśmy osobiście.

Na tym etapie ważne jest korzystanie z pewnego i dokładnego źródła współrzędnych oraz ich weryfikacja, na przykład przy wykorzystaniu widoku satelitarnego w Google Maps lub Bing Maps.

Przygotowanie pliku KML

Przy użyciu pozyskanych współrzędnych geograficznych możemy stworzyć mapę w serwisie Google Maps. Potrzebujemy w tym celu zalogować się w tym serwisie przy użyciu konta Google.

Google Maps

Po zalogowaniu wybieramy opcję "My Places", a następnie - "Create Map". Tworzonej mapie nadajemy tytuł oraz, opcjonalnie opis. Trzeba również zdecydować, czy mapa będzie dostępna dla wszystkich ("Public"), czy też jedynie dla osób przez nas do tego upoważnionych ("Unlisted").

Na tworzonej mapie nanosimy znaczniki interesujących nas miejsc, wykorzystując pozyskane uprzednio koordynaty geograficzne. Warto dobrze opisać każdy z nanoszonych punktów (np. "Kolofon"), bo przeciwnym razie będą one nosiły niewiele mówiące nazwy w rodzaju "Placemark 17".

Gdy zakończymy nanoszenie wszystkich punktów, mapę należy zapisać w serwisie Google Maps ("Save") i zatwierdzić zakończenie procesu edycji ("Done").

Żeby możliwe było wykorzystanie stworzonej w Google Maps mapy w programie OruxMaps, należy ją wyeksportować w formacie KML (ang. Keyhole Markup Language, Keyhole to firma która produkowała program znany obecnie jako Google Earth). Plik taki możemy wyeksportować z Google Maps przez naciśnięcie nazwy lub symbolu "KML".

Alternatywnie, do stworzenia pliku KML można wykorzystać program Bing Maps.

Jeżeli mamy zainstalowany na komputerze program Google Earth, to pliki KML będą się automatycznie w nim otwierały. W Google Earth możliwa jest również edycja plików KML.

Uwaga: możliwe jest przygotowanie kilku plików KML, z których będziemy korzystać naprzemiennie lub kolejno, dla mniejszych obszarów geograficznych (np. "Tracja", "Południowo-wschodnia Anatolia" itd.) lub dla konkretnego typu miejsc (np. "Zamki i pałace", "Zabytki hetyckie", "Wodospady" itd.).

Wyświetlanie mapy z punktami

Do wyświetlenia przygotowanego plik KML na mapie wykorzystujemy program OruxMaps.

Orux Maps

Program OruxMaps szuka dostępnych map w katalogu /oruxmaps/mapfiles. Mapy rastrowe, stworzone zgodnie z poprzednią instrukcją są zawarte w katalogu, który należy skopiować do /oruxmaps/mapfiles. Natomiast mapa wektorowa jest w postaci jednego pliku, który również należy skopiować do tego katalogu.

Przygotowany plik KML możemy umieścić w dowolnym katalogu np.: /oruxmaps/overlay. Aby wyświetlić przygotowane pliki na naszej mapie wybieramy w OruxMaps z menu mapy "Switch map here" i wybieramy z listy przygotowaną mapę. Następnie z menu mapy wybieramy "Load KML overlay" i wskazujemy lokalizację naszego pliku z punktami.

Program Photo GPS Extract

Do obrabiania zdjęć posiadających zapisane dane GPS doskonale nadaje się program Photo GPS Extract. Jest on dostępny za darmo i można go pobrać z tej strony.

Przy użyciu tego programu można zarówno wyświetlić położenie, w którym zostało zrobione pojedyncze zdjęcie, jak i wiele zdjęć. Dzięki funkcji Batch Extractor możemy zgrabnie i szybko odczytać dane GPS z całego katalogu zdjęć, nawet takiego, który zawiera kilka tysięcy fotografii w formacie jpg.

Po przetworzeniu katalogu ze zdjęciami, program Photo GPS Extract wyświetli miejsca, w których zostały zapisane zdjęcia na mapce. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania pozyskanych danych w plikach formatu .kml, .gpx, .csv oraz .html. Plik w formacie .kml możemy następnie wyświetlić przy wykorzystaniu aplikacji Google Earth.

Poniżej można pobrać załączone do artykułu pliki KML wykorzystywane podczas wypraw redakcyjnych Turcji w Sandałach w latach 2012 i 2013.

ZałącznikRozmiar
Plik Wyprawa TwS 201246.22 KB
Plik Wyprawa TwS 201379.4 KB