Wstawianie zdjęć w portalu Turcja w Sandałach - krótka instrukcja

1. W pełnym trybie edycji
1.1 Klikamy w ikonkę z obrazkiem (Wstaw/edytuj obraz)
1.2. Pojawia się okno dialogowe Wstaw/edytuj obraz
1.2.1. Wpisujemy adres URL obrazka (lokalizacja obrazka w sieci) lub klikamy w ikonkę Przeglądaj obok pola URL obrazka
1.2.2. Jeżeli wybraliśmy opcję Przeglądaj, to pojawia się kolejne okno dialogowePrzeglądarka plików
1.2.3. W górnej części okna klikamy na przycisk Transfery plików, otwiera się okienko Plik
Naciskamy przycisk Przeglądaj... i wybieramy obrazek z wybranej lokalizacji na naszym komputerze
Naciskamy przycisk Transfery plików, co powoduje wysłanie pliku na serwer Turcji w Sandałach
1.2.4. Naciskamy Wstaw plik, zwracająć uwagę, żeby plik który chcemy wstawi był podświetlony w liście plików.
1.2.5. Adres obrazka pojawi się po jego wgraniu w górnej części okna dialogowego, pojawią się również informacje o jego dacie, rozmiarach oraz wielkości.
1.2.6. Okienko Przeglądaj zamknie i wrócimy do okna Wstaw/edytuj obraz
1.2.7. Klikamy na opcję Add w kolumnie Operations przy nazwie obrazka
1.3. Następuje powrót do okna dialogowego Wstaw/edytuj obrazek
1.3.1. Dodajemy Opis obrazka i jego Tytuł
1.3.2. Ewentualnie w zakładce Wygląd wybieramy opcje dodatkowe
1.3.3. Klikamy Wstaw
1.4. Zapisujemy stronę
1.4. Obrazek pojawia się w naszym wpisie
2.2. Zapisujemy stronę.
2. W trybie edycji tekstowej
2.1. Wpisujemy polecenie: <img src="http://adresobrazka.pl" /> z odpowiednim adresem obrazka
2.2. Zapisujemy stronę.