Tworzenie linków - instrukcja obrazkowa

W pełnym trybie edycji:

1. Upewnicie się, że piszecie w tzw. pełnym trybie edycji (wówczas na dole będzie widoczna opcja Włącz tryb edycji tekstowej), a nad oknem do wprowadzania tekstu widać będzie menu obrazkowe.

Pełny tryb edycji Pełny tryb edycji

2. Zaznaczcie fragment tekstu, który chcecie, żeby stał się aktywnym linkiem, na przykład przeciągając nad nim myszką z przyciśniętym lewym przyciskiem. Ten zaznaczony fragment będzie wówczas widoczny na niebieskim tle.

Zaznaczony na niebiesko fragment tekstu Zaznaczony na niebiesko fragment tekstu

3. Nad oknem wprowadzania tekstu jest widoczne menu obrazkowe. Wybierzcie z niego symbol linka (Wstaw/edytuj link) poprzez kliknięcie na niego.

Ikona wstawiania i edycji linków Ikona wstawiania i edycji linków

4. Otworzy się nowe okienko dialogowe zatytułowane Wstaw/edytuj link.

Okno dialogowe Wstaw/edytuj link Okno dialogowe Wstaw/edytuj link

5. Uzupełnijcie brakujące informacje w tym oknie, podając:

5.1. URL linku czyli jego adres np. http://turcjawsandalach.pl/content/malatya

5.2. Tytuł czyli nazwa, która będzie widoczna po najechaniu myszką na tekst linku np. Malatya

5.3. Cel - tutaj należy zdecydować, czy po kliknięciu na link otworzy się on w tym samym oknie (wersja domyślna) czy też w nowym oknie

5.4. Klasa - tutaj nie należy majstrować, zostawiamy Styl

Wypełnione przykładowo okno Wstaw/edytuj link Wypełnione przykładowo okno Wstaw/edytuj link

6. Uzupełniwszy dane klikacie w przycisk Wstaw i link powinien być aktywny.

W trybie edycji tekstowej:

Linki tworzy się przy użyciu standardowej składni HTML-a (w razie potrzeby służymy pomocą).