Międzynarodowa Konferencja Biznesu i Ekonomii w Stambule

Druga Międzynarodowa Konferencja Biznesu i Ekonomii (Istanbul International Conference on Business and Economics) organizowana przez Social Sciences Research Society (SoSReS) to ważne wydarzenie międzynarodowe, które odbędzie się w Stambule w dniach 2-3 sierpnia 2013 roku.

Konferencja przeznaczona jest dla tych, którzy zainteresowani są zaprezentowaniem swoich prac dotyczących wszystkich dziedzin gospodarki, zarządzania, ekonomii i finansów. Celem konferencji jest zebranie szerokiej publiczności naukowców, decydentów i praktyków z całego świata, pobudzenie ich do owocnej debaty i ułatwienie wzajemnego zrozumienia.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, można znaleźć na oficjalnej stronie organizacji.