Meczet Yağ Camii w Adanie

Współrzędne GPS: 36.983601, 35.326900

Położenie w mieście: 

Yağ Camii (czyli Meczet Oliwny) to jeden z historycznych budynków w Adanie. Jego nazwa pochodzi od lokalizacji w sąsiedztwie dawnego targu oliwą. Według wspomnień dawnych podróżników i historyków, w tym Bertrandona da la Brokiel i Evliya Çelebi, meczet zbudowany został w miejscu kościoła pod wezwaniem świętego Jana.

Meczet Yağ Camii w Adanie - autorką zdjęcia jest Magdalena Wanta
Meczet Yağ Camii w Adanie - autorką zdjęcia jest Magdalena Wanta

Budowa Yağ Camii rozpoczęła się w 1501 roku na polecenie Ramazanoğlu Halil Beja, tego samego władcy, który rozkazał budowę meczetu Ulu Camii. Kompleks meczetowy rozbudował jego syn, Piri Mehmet Pasza, dodając budowli minaret (w 1525 roku) oraz stawiając w pobliżu szkołę teologiczną czyli medresę (w 1558 roku). Początkowo meczet nosił nazwę Eski Camii czyli Stary Meczet, którą później zmieniono na Yağ Camii.

Architektonicznie meczet reprezentuje styl seldżucki. Sala modlitewna ma plan prostokąta i jest podzielona przez cztery rzędy kolumn na pięć naw. Mihrab czyli nisza wskazująca kierunek na Mekkę to absyda dawnego kościoła - jedyny ślad po tamtej budowli. Brama wejściowa do meczetu, wzniesiona z czarnych i żółtych bloków kamiennych jest ważnym dziełem sztuki.

Medresa meczetu Yağ Camii położona jest na dziedzińcu. Składa się z sal wykładowych, sypialni oraz kuchni. Sale wykładowe przykryte są kopułami, a sypialnie - sklepieniami łukowymi. Przez sypialniami biegnie arkada wykonana z drewna.

Powiązane artykuły: