Most Taşköprü w Adanie

Współrzędne GPS: 36.986301, 35.334900

Położenie w mieście: 

Taşköprü czyli dosłownie 'Kamienny Most' to jeden z najciekawszych zabytków Adany. Zbudowana w czasach rzymskich konstrukcja stanowiła ważne ogniwo na drodze handlowej łączącej Anatolię z Persją, a do 2007 roku była jednym z najstarszym na świecie mostów będących w ciągłym użyciu dla ruchu zmotoryzowanego. Obecnie służy jedynie pieszym oraz jest miejscem imprez kulturalnych.

Most Taşköprü w Adanie - autorką zdjęcia jest Magdalena Wanta
Most Taşköprü w Adanie - autorką zdjęcia jest Magdalena Wanta

W miejscu, w którym stoi obecnie Taşköprü, nad wodami rzeki Seyhan, od niepamiętnych czasów budowano mosty: już w okresie panowania Hetytów nad rzeką powstał most postawiony na rozkaz cesarza Hattusili podczas jego wyprawy wojennej do Syrii. Zachowana budowla pochodzi jednak z okresu późniejszego, najprawdopodobniej z IV wieku n.e., o czym świadczy odkryta inskrypcja, obecnie wystawiona w Muzeum Archeologicznym w Adanie. Według zawartych w niej informacji most zbudował architekt Auxentius.

Inne źródła podają, że most powstał za panowania rzymskiego cesarza Hadriana, czyli w II wieku n.e., jednakże mająca potwierdzać prawdziwość tego twierdzenia inskrypcja nie zachowała się do naszych czasów. Wiadomo, że za panowania cesarza Justyniana most poddano gruntownej renowacji. Kolejne naprawy przeprowadzone został za czasów arabskich kalifatów Umajjadów i Abbasydów. Dalsze udokumentowane naprawy mostu wykonane zostały dopiero w XVII wieku, a następnie w XIX wieku.

Most Taşköprü w Adanie - autorką zdjęcia jest Magdalena Wanta
Most Taşköprü w Adanie - autorką zdjęcia jest Magdalena Wanta

Obecnie długość mostu wynosi 310 metrów, a prowadząca nim brukowana droga ma szerokość 11,4 metra. Początkowo most posiadał 21 łuków, z których zachowało się 19. Jako materiał do budowy mostu posłużyły bloki marmuru i wapienia oraz gruz pozyskany z wcześniejszych budowli.

Rzeka Seyhan (w czasach antyku nazywana Saros), nad którą stoi Taşköprü jest najdłuższą w Turcji rzeką uchodzącą do Morza Śródziemnego. Jej źródła znajdują się w prowincjach Sivas i Kayseri w centralnej Anatolii, a ujście do morza uformowało rozległą deltę. Wody Seyhan nawadniają tereny uprawne Równiny Cylicyjskiej (Çukurova). Położona na północ od Adany tama Seyhan służy do kontroli nawadnianych terenów, jest również źródłem energii elektrycznej.

Most Taşköprü nazywany jest również mostem Saros oraz mostem Justyniana.

Powiązane artykuły: 

Odpowiedzi

Most

Pierwsze zdjęcie to raczej Hotel Hilton przedstawia :)