Kościół świętego Jana w Filadelfii

Współrzędne GPS: 38.349300, 28.517500

Położenie w mieście: 

Jednym z Siedmiu Kościołów wspomnianym w Apokalipsie świętego Jana było miasto Filadelfia, znane obecnie jako Alaşehir. Niestety na terenie miasta nie zachowały się pozostałości świątyni chrześcijańskiej z okresu działalności tego apostoła. Można tam natomiast zobaczyć ruiny kościoła z okresu bizantyjskiego, z VI wieku n.e.

Ruiny kościoła świętego Jana w Filadelfii

Święty Jan miał dla wspólnoty chrześcijańskiej w Filadelfii następujące przesłanie: Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Ruiny kościoła świętego Jana w Filadelfii

Znaczenie tych słów można interpretować na korzyść wspólnoty chrześcijan z Filadelfii, która, chociaż niewielka, zachowuje wytrwałość i miłość braterską. Wśród przeszkód, jakim musieli stawiać czoła członkowie tej gminy, w Apokalipsie wspominani są miejscowi żydzi, którzy rywalizują z chrześcijanami. Przesłanie zawarte w Apokalipsie niesie gminie z Filadelfii obietnicę uchronienia od nadchodzącej próby oraz nawrócenia jej przeciwników.

Wspominany powyżej kościół z VI wieku n.e. znajduje się niedaleko centrum miasta Alaşehir, w dzielnicy Beşeylül. Z potężnej niegdyś świątyni zachowały się zaledwie trzy masywne filary, wzniesione z bloków kamiennych. Widoczne fragmenty łukowego sklepienia kościoła były wykonane z cegieł. Na tych łukach znajdują się słabo zachowane fragmenty fresków.

Ruiny kościoła świętego Jana w Filadelfii

Teren wokół ruin kościoła świętego Jana został zagospodarowany jako muzeum na wolnym powietrzu. Zgromadzono w nim znalezione na terenie Alaşehir antyczne sarkofagi, inskrypcje i fragmenty kolumn oraz nagrobki z okresu osmańskiego.

Sarkofag na terenie muzealnym

Za filarami kościoła znajduje się teren przebadany przez archeologów. Widoczne są tu głębokie wykopy, które odsłoniły fragmenty murów jakiejś budowli. Brakuje jednakże informacji, czy należały one do kościoła z VI wieku n.e., czy też do jakiejś dawniejszej świątyni lub innej struktury.

Wykop z widocznymi framgentami murów

Informacje praktyczne i dojazd

Wstęp na teren kościoła świętego Jana jest płatny w symbolicznej wysokości 5 TL, a muzeum pilnowane jest przez strażnika. Dociera tu niewielu turystów, ale zdarzają się wycieczki pielgrzymów z całego świata, pragnących obejrzeć jedyne pozostałości po okresie chrześcijańskim na terenie biblijnej Filadelfii.

Grupa pielgrzymów przy ruinach kościoła świętego Jana w Filadelfii

Ruiny kościoła znajdują się przy ulicy İsmet Paşa Caddesi, naprzeciwko meczetu Yıldırım Beyazıt Cami. Dojazd do tego miejsca może być utrudniony, ponieważ w centrum Alaşehir w 2013 roku prowadzone były intensywne prace budowlane. Ponadto wiele uliczek w dzielnicy Beşeylül jest wąskich lub/i jednokierunkowych.

Brama wejściowa prowadząca na teren muzealny

Bibliografia

  • Fragment Apokalipsy św. Jana został zaczerpnięty z IV wydania (1983 rok) Biblii Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań
  • Informacja o freskach na łukach filarów pochodzi z: Wilson, Mark, Biblical Turkey. A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor, Stambuł, 2012

Powiązane artykuły: 

Powiązane relacje: