Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Współrzędne GPS: 39.537940, 32.958984
Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Położenie w mieście: 

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela w Ani został zbudowany na zlecenie bogatego i pobożnego kupca Tigrana Honeca i ukończony w roku 1215. Oprócz zapłaty za jego budowę, dostarczył on wiele cennych przedmiotów, w tym krzyże, lampy, złote i srebrne naczynia, oraz relikty religijne. Tigran Honec był członkiem jednej z kilku niezwykle zamożnych rodzin kupieckich, które zgromadziły ogromne bogactwa, głównie poprzez handel. Chociaż rody te były bogate, nie posiadały wielkiej siły politycznej ani militarnej.

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani
Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Jest to jeden z najlepiej zachowanych budynków w Ani, zawiera freski ze scenami biblijnymi oraz z historii Kościoła. Niestety czas i akty wandalizmu znacznie uszkodziły jego wnętrze. Na zewnętrznej ścianie znajduje się długa inskrypcja ormiańska informująca o ufundowaniu kościoła przez Tigrana Honeca. Warty zobaczenia jest również dobrze zachowany relief oraz mały zegar słoneczny.

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani
Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

W czasie jego budowy Ani znajdowało się pod kontrolą Gruzji – uważa się więc, że kościół ten był poświęcony w obrządku Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego, a znajdujące się w nim freski zostały namalowane przez gruzińskich rzemieślników.

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani
Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Z zewnątrz kopulasta prostokątna konstrukcja przypomina katedrę w Ani — ale w mniejszej skali. Plan kościoła jest typu zwanego halą kopułową — to pojedyncza nawa podzielona na trzy części z kopułą nad częścią środkową. Przed wejściem znajdują się ruiny narteksu i małej kaplicy, pochodzące z nieco późniejszego okresu. Zewnętrzna część kościoła jest spektakularnie udekorowana. Ozdobne kamienne rzeźby przedstawiające prawdziwe i wyimaginowane zwierzęta wypełniają przestrzenie pomiędzy ślepymi arkadami biegnącymi po wszystkich czterech stronach kościoła.

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani
Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Plan wnętrza jest podobny do innych kościołów z tego okresu średniowiecza. Wnętrze w całości pokryte jest freskami tej samej daty co kościół. Był to ostentacyjny pokaz zbytku, sprzeczny z surowością wcześniejszych budynków Ani, zarazem niezbyt odpowiedni, biorąc pod uwagę niepewną sytuację gospodarczą i polityczną miasta w XIII wieku.

Cykle fresków mają dwa główne tematy – życie Chrystusa i życie św. Grzegorza Oświeciciela, któremu poświęcono kościół. Święty Grzegorz był pierwszym przywódcą Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego i przypisuje mu się nawrócenie Armenii na chrześcijaństwo w 301 roku.

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani
Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

We wschodniej połowie kościoła znajdują się sceny z życia Chrystusa – m.in. Zwiastowanie, Boże Narodzenie, wjazd do Jerozolimy i wskrzeszenie Łazarza.

W zachodniej części budowli znajduje się 16 scen z życia św. Grzegorza Oświeciciela – m.in. jego proces przed królem Trdatem; różne tortury mu zadawane, jak również chrzest króla Trdata oraz królów Gruzji, Abchazji i Albanii Kaukaskiej.

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani
Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Tak rozbudowane cykle fresków są rzadkością w architekturze ormiańskiej – uważa się więc, że zostały wykonane przez gruzińskich artystów, a w cyklu znajdują się także sceny z życia św. Nino, która nawróciła Gruzinów na chrześcijaństwo.

Narteks także zawierał freski – obecnie są one w większości zniszczone lub poważnie uszkodzone w wyniku wietrzenia. Pochodzą z okresu nieco późniejszego niż te znajdujące się w kościele i różnią się od nich stylistyką.

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani
Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela położony jest we wschodniej części miasta, przy murach odgradzających Ani od strumienia Arpa Çayı i łatwo go przegapić.

Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani
Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela fundacji Tigrana Honeca w Ani

Powiązane artykuły: