Islam


Islam


Islam (muzułmanizm) to jedna z trzech, obok judaizmu i chrześcijaństwa, wielkich religii monoteistycznych. Słowo islam oznacza poddanie się Bogu (Allah), a jedną z podstawowych prawd wiary jest absolutna jedność Boga, z czego wynika krytyka chrześcijańskiej wiary w Trójcę Świętą.


Historia


Założycielem islamu był Mahomet, uznawany za ostatniego i najważniejszego proroka, ale nie za Mesjasza. Urodzony około 570 roku naszej ery, zaczął doznawać objawień w wieku czterdziestu lat. Treścią tych objawień dzielił się z mieszkańcami Mekki. Z powodu krytyki bałwochwalstwa został zmuszony do opuszczenia Mekki, skąd udał się do Medyny.

Jego wędrówka z Mekki do Medyny (hijra) w 622 roku naszej ery wyznacza oficjalną datę powstania nowej religii. W przeciągu następnych dziesięciu lat Mahomet i jego towarzysze zapewnili sobie kontrolę nad terenem środkowej i zachodniej Arabii, skąd wyznawcy islamu wyruszyli na podbój świata.

Po śmierci Mahometa wspólnota muzułmańska była rządzona przez kalifów, którzy byli potomkami proroka. Pierwszą znaczącą dynastią byli Umajadzi (w latach 661 – 750), sprawujący rządy z Damaszku, a drugą – Abbasydzi (750 – 1258) – panujący z Bagdadu.


Odłamy islamu


Śmierć czwartego z kolei kalifa – Alego – stanowi kolejną znaczącą datę w dziejach islamu. Wówczas to wspólnota muzułmańska rozpadła się na dwie, do dziś istniejące grupy: Sunnitów i Szyitów.

Sunnici, którzy stanowią większość muzułmanów, uznawali władzę kalifów, poczynając od Abu Bakra, który został pierwszym kalifem po śmierci Mahometa, aż po rozwiązania kalifatu przez Atatürka w 1924 roku. Sunnici duże znaczenie przywiązują do tradycji (hadith).

Szyici z kolei wierzą, że prawdziwy władca ich wspólnoty pozostaje w ukryciu, lecz pewnego dnia powróci, aby przywrócić sprawiedliwość. Z powodu tej wiary w „Ukrytego Imama”, Szyici odrzucali świecką władzę kalifatu. Obecnie Szyici to około 15 % wyznawców islamu.


Zasady wiary


W przeciwieństwie do chrześcijaństwa islam nie posiada zorganizowanego kościoła, instytucji kapłaństwa oraz sakramentów.

Trzy podstawowe źródła zasad religijnych dla wspólnoty muzułmaństwie (umma) to Koran (Qur’an) – Święta Księga, tradycja (hadith) i prawo (shariah).

Jako system religijny islam posiada pięć filarów wiary. Są to: wyznanie wiary (shahada), oddanie czci (salat), jałmużna (zakat), post (saum) oraz pielgrzymka do Mekki (hajj).

Powrót do spisu treści