Kościół w Priene

Współrzędne GPS: 37.665932, 27.318972

Położenie w mieście: 

Niezwykłą budowlę architektoniczną możemy spotkać w Priene i nie jest ona związana z zachowanym tam miastem jońskim. To... kościół chrześcijański, zbudowany w całości z kamienia, który doskonale wkomponowuje się w krajobraz wioski i dla niewprawnego oka jest praktycznie nie do zauważenia.

Obiekt ten został wybudowany na ruinach innego kościoła w 1821 roku. Dedykowano go (poświęcono) świętemu Mikołajowi, który jest jednym z najważniejszych świętych w Kościele Wschodnim.

Zastosowane tam rozwiązanie architektoniczne jest także typowe dla prawosławia.

Kościół został zbudowany na planie regularnego prostokąta o wymiarach 26 m na 13 m. Wnętrze zawiera dwie nawy - rzadko spotykane rozwiązanie - nawę główną szerszą i boczną. Nawy są tak samo podzielone trzyprzęsłowo, zwieńczone kopułami, zaś od wschodu zakończone dwoma apsydami, poprzedzone przedsionkiem z wejściem głównym zwieńczonym również dwoma kopułami. Nad przedsionkiem jest doskonale zachowana sygnaturka - wieża na dzwony.

W środku można dostrzec jeszcze zachowane ślady polichromii, zwłaszcza dobrze widoczne w kopułach.

We wnętrzu zrujnowanego kościoła widać resztki kamiennej posadzki, chrzcielnicy i inne fragmenty detali architektonicznych. Wstęp bezpłatny.

Powiązane artykuły: