inwestycje w TR...

czytamy w Rzepie ...

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/707218,1040346-Tureckie-nieruchomosci-na-celowniku-inwestorow.html

Rośnie zainteresowanie tureckimi nieruchomościami. Kupują je głównie Rosjanie, Brytyjczycy i Niemcy.

- Statystyki tureckiego rządu wskazują na dwukrotny wzrost transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz zagranicznych inwestorów w pierwszej połowie tego roku - mówi Jarosław Mikołaj Skoczeń z firmy Emmerson, pośredniczącej i doradczej.

Emmerson podaje, że liczba zagranicznych inwestycji w turecki sektor nieruchomości wyniosła w pierwszej połowie roku 7 145 przy około 3 100 transakcjach zawartych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Rośnie tez liczba krajów, z których pochodzą nabywcy tureckich nieruchomości – z 55 w poprzednim roku do 88 w tym roku. Głównym przedmiotem zainteresowania zagranicznych inwestorów były nieruchomości mieszkaniowe (domy i rezydencje oraz apartamenty wakacyjne) - 6 229 transakcji przy jedynie 916 transakcjach, w których zakupiono nieruchomości gruntowe - podaje Emmerson.

Głównymi nabywcami tureckich nieruchomości są Rosjanie, Brytyjczycy, Niemcy oraz obywatele krajów Bliskiego Wschodu. - Łączny wolumen transakcji nieruchomościowych zawartych przez obcokrajowców w 2012 r. wyniósł 2,6 miliarda dolarów. W porównaniu do 2011 r. odnotowano ponad 30 - proc. wzrost - podaje Skoczeń. - W oficjalnych prognozach na ten rok mówi się o 3 mld dolarów. Prognoza wydaje się realna, zważywszy na fakt, że w  pierwszym kwartale tego roku (a ta część roku jest zazwyczaj słabsza) wolumen transakcji przekroczył 0,72 miliarda dolarów. 

Z czego wynika ten imponujący wzrost zainteresowania tureckimi nieruchomościami? - Przyczyn jest co najmniej kilka. Jedną z nich jest stabilność polityczna i rozwój gospodarczy. Turcja postrzegana jest jako kraj o ogromnym potencjale wzrostu, doskonale wykorzystującym korzyści wynikające z położenia na styku świata zachodniego i wschodniego - tłumaczy Jarosław Mikołaj Skoczeń. - Drugą przyczyną jest stały rozwój branży turystycznej oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej ułatwiającej podróżowanie do tzw. kraju czterech mórz. Mowa przede wszystkim o rozbudowie portów lotniczych i wprowadzaniu kolejnych połączeń lotniczych z krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Rosji czy krajów skandynawskich. Kolejną przyczyną rosnącego zainteresowania tureckimi nieruchomościami jest złagodzenie prawa regulującego zakup nieruchomości w Turcji przez cudzoziemców.

===

pytanie zasadnicze - kiedy w liczbie mnogiej do licytacji przystąpią zamieszkali między Wisłą a Odrą ?