Eksterminacja Ormian

Tak przy okazji upamiętnienia 70-lecia Rzezi Wołyńskiej uzmysłowiłem sobie, że minęło 100 lat od Rzezi Ormian, zwanej Genocide. Kulminacja przypadła na 1915 r, epilog na syryjskich pustyniach w 1916r.

Ponieważ na TwS raczej temat był pomijany, przeto teraz, gdy Turcja się oddala od zachodniej demokracji, temat przybliżam. Samymi "zajawkami":

Francuscy deputowani jednogłośnie uchwalili w piątek w pierwszym czytaniu poprawkę nakładającą kary za zaprzeczanie wszystkim zbrodniom przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwu Ormian. Dotąd we Francji karane było tylko negowanie Holocaustu..


Premier Turcji Recep Tayyip Erdogan ostro skrytykował Francję za uchwalenie ustawy o penalizacji negowania ludobójstwa Ormian. Oświadczył, że ustawa "otwiera rany, którym trudno będzie się zabliźnić", i ogłosił posunięcia odwetowe.

Niemiecki parlament potępił jako ludobójstwo masakrę dokonaną przez imperium osmańskie na Ormianach podczas pierwszej wojny światowej. Uchwałę Bundestagu poparły w głosowaniu w czwartek, pomimo protestów władz tureckich, wszystkie kluby parlamentarne...

w pierwszym dniu wizyty w Armenii, papież Franciszek nazwał "ludobójstwem" rzezie Ormian na początku XX wieku. Sformułowania tego, budzącego zawsze protesty Turcji, użył w przemówieniu do władz Armenii.

Polski parlament ani rząd nie odniósł się do tej rocznicy. W 2005 r. sejm (za Cimoszewicza) podjął uchwałę potępiającą ludobójstwo na ludności ormiańskiej w Turcji. Obecnie tylko związki Ormian w Polsce upamiętniały tę rocznicę.

Według oficjalnej wersji tureckiej w latach 1915-19 dochodziło do masowych mordów na Ormianach, ale w większości nie były one zamierzone, lecz stały się " skutkiem ubocznym" deportacji. Ormianie w Turcji - podkreśla Ankara - uchodzili za "piątą kolumnę", sojuszników Rosji, która jako państwo ententy prowadziła wojnę z imperium osmańskim. Rząd turecki uważa podawaną liczbę ofiar - 1-1,5 mln - za zawyżoną i przypomina, że Turcy też byli ofiarami ormiańskiego odwetu.

Jak było, można zobaczyć w dobrze udokumentowanym filmie

https://www.youtube.com/watch?v=ETfVtkuFJYk

 

 

Fora: