Wzgórze Nişantaş w Hattuşaş

Współrzędne GPS: 40.013000, 34.617199

Położenie w mieście: 

Położone na zachód od Południowego Zamku kamieniste wzgórze Nişantaş wywodzi swą nazwę od ozdabiającej je inskrypcji wykutej w skale (tureckie słowo nişantaş oznacza dosłownie 'kamień ze znakami'). Na szczycie oraz od frontu tego pagórka znajdowały się niegdyś duże budowle wzniesione przez Hetytów.

Hetycka inskrypcja wykuta w skale - Nişantaş w Hattuşaş Hetycka inskrypcja wykuta w skale - Nişantaş w Hattuşaş

Dostęp do budynku na górze zapewniała rampa skonstruowana w skalnej szczelinie. Prowadziła ona do parabolicznej w kształcie bramy, którą zdobiły rzeźby sfinksów, przypominające te z zewnętrznej części Bramy Sfinksów. Te spekulacje archeologów znajdują poparcie w odnalezionych fragmentach kamiennego sfinksa, który obecnie można zobaczyć w Muzeum w Boğazkale.

Fragmenty sfinksa z Nişantaş w Hattuşaş - ekspozycja Muzeum w Boğazkale Fragmenty sfinksa z Nişantaş w Hattuşaş - ekspozycja Muzeum w Boğazkale

Budowle, do których wiodła brama, historycy porównują do Sarıkale oraz Yenicekale ('Nowej Twierdzy') położonych w południowo-zachodniej części Hattuşaş. Jednakże do naszych czasów nie zachowały się po nich żadne ślady.

Szczelina w skale, którą przebiegała rampa do bramy - Nişantaş w Hattuşaş Szczelina w skale, którą przebiegała rampa do bramy - Nişantaş w Hattuşaş

Sama inskrypcja, o długości 8,5 metra, składa się z 11 linii, zapisanych luwijskim pismem hieroglificznym. Niestety, z powodu znacznych uszkodzeń, nie udało się odczytać całego napisu. Prawdopodobnie jest on zapisem dokonań ostatniego króla hetyckiego Suppiluliumy II, w jego własnej narracji. Podobny w wydźwięku zapis znajduje się w Komnacie 2 przy Południowym Zamku.

Hetycka inskrypcja wykuta w skale - Nişantaş w Hattuşaş Hetycka inskrypcja wykuta w skale - Nişantaş w Hattuşaş

Inskrypcja, zaczynająca się słowami '...wielki król Suppiluliuma, syn wielkiego króla Tudhaliya i wnuk wielkiego króla Hattusili...', została odkryta w 1863 roku przez francuskiego archeologa G. Perrota. Warto zapamiętać to nazwisko, gdyż był on pierwszą osobą, która powiązała ruiny w Alacahöyük z cywilizacją Hetytów.

Rekonstrukcja bramy z Nişantaş w Hattuşaş Rekonstrukcja bramy z Nişantaş w Hattuşaş

Dojazd

Należy dojechać do Hattuşaş. Utwardzona droga prowadząca przez teren Hattuşaş rozwidla się około 300 metrów po przystanku przy Dolnym Mieście. Trasa zwiedzania wiedzie prawą odnogą drogi w kierunku na Bramę Lwów. Po czwartym przystanku (przy Bramie Królewskiej) na wyznaczonej trasie zwiedzania, należy przejechać około 500 metrów. Wzgórze Nişantaş jest widoczne po lewej (zachodniej) stronie drogi.

Powiązane artykuły: 

Powiązane relacje: