Tepecik Höyük

Współrzędne GPS: 37.612900, 28.017599

Region: 

Odkrycie kopca nazywanego obecnie Tepecik Höyük zrewolucjonizowało wiedzę dotyczącą obecności Hetytów w zachodniej części Anatolii. Sam kopiec jest ciągle badany przez zespoły archeologiczne, ale informacje go dotyczące nie są bardzo rozpowszechnione poza Turcją, nie figuruje również na mapach samochodowych Turcji. Trafiliśmy na niego całkowicie przypadkowo, zachęceni kierunkowskazem umieszczonym w miejscowości Çine.

Tepecik Höyük

Kopiec Tepecik Höyük został zidentyfikowany w 1995 roku, podczas rekonesansu archeologicznego prowadzonego na terenie równiny Menderes, jednakże to odkrycie nie od razu przyciągnęło badaczy. Dopiero w 2001 roku profesor Sevinç Günel z ankarskiego Uniwersytetu Hacettepe przeprowadziła wstępne sondowanie, a w 2004 roku pod jej kierownictwem rozpoczęły się systematyczne prace wykopaliskowe, które trwają nieprzerwanie do chwili obecnej. Udało nam się z panią profesor nawet spotkać na terenie Tepecik Höyük i dzięki jej uprzejmości możemy zaprezentować unikalne zdjęcia z prowadzonych wykopalisk.

Prace archeologiczne w Tepecik Höyük

Kopiec położony jest około 3 km na zachód od centrum Çine oraz 1 km na wschód od potoku Çine czyli antycznej rzeki Marsyas. Powstał poprzez nagromadzenie się przez tysiąclecia kolejnych warstw osadnictwa. Obecnie wysokość pagórka wynosi 9 metrów, a jego podstawa ma w przybliżeniu wymiary 120 na 40 metrów.

Tepecik Höyük

Historia osadnictwa na terenie Tepecik Höyük sięga II tysiąclecia p.n.e. Z tego okresu pochodzą pozostałości muru obronnego otaczającego kopiec. Archeologowie znaleźli na terenie kopca wiele przedmiotów, które datowane są na środkową i późną epokę brązu. Należy do nich m. in. ceramika mykeńska oraz gliniane pieczęcie należące do Imperium Hetyckiego, przedstawiające hetyckich królów i książęta.

Prace archeologiczne w Tepecik Höyük

Poza obrębem murów obronnych odkryte zostały ślady jeszcze starszej osady, datowanej na epokę miedzi czyli chalkolit. Grobowiec z czasów późniejszych został niestety częściowo zniszczony przez rolnictwo. Części kopca uległy natomiast uszkodzeniu wskutek nielegalnych wykopalisk.

Tepecik Höyük

Na podstawie znalezisk z Tepecik Höyük można wnioskować, że była to osada łącząca wpływy kultur egejskich z zachodu oraz z centralnej Anatolii. Profesor Sevinç Günel twierdzi, że pieczęcie hetyckie wskazują na obecność i działalność Hetytów w zachodniej Anatolii. Te wpływy kulturowe sięgały na obszary położone na zachodnich krańcach państwa hetyckiego oraz poza nimi, na terenach tzw. państwa Arzawa.

Prace archeologiczne w Tepecik Höyük

Dojazd: 

Samochodem: z trasy D550, która prowadzi z Aydın na północy do położonej na południu Muğli należy odbić w miasteczku Çine na zachód, na skrzyżowaniu oznaczonym stosownym kierunkowskazem.

Od skrzyżowania do samego Tepecik Höyük prowadzą brązowe kierunkowskazy w ilości niespotykanej: na odcinku o długości 4,4 km naliczyliśmy ich co najmniej 10! Największe i najsłynniejsze zabytki tureckie nie mogą się poszczycić takim oznakowaniem. Jednak, tureckim zwyczajem, żeby podróżnikom nie było za łatwo, odległości na tych kierunkowskazach podane są w dość dowolny sposób: na samym początku wskazują na dojazd 2 km, potem odległość stopniowo się zwiększa do 2,6 km, a następnie znów się zmniejsza. Ostatecznie do Tepecik Höyük dojeżdża się po przejechaniu około 4,4 km.

Kierunkowskaz do Tepecik 1Kierunkowskaz do Tepecik 2Kierunkowskaz do Tepecik 3

Kierunkowskaz do Tepecik 4Kierunkowskaz do Tepecik 5Kierunkowskaz do Tepecik 6

Kierunkowskaz do Tepecik 7Kierunkowskaz do Tepecik 8Kierunkowskaz do Tepecik 9

Niestety jakość drogi dojazdowej pozostawia wiele do życzenia, najpierw pojawiają się w asfalcie potężne dziury, a droga zwęża się tak, że mijanie innych pojazdów jest utrudnione, potem asfalt znika całkowicie, a pod koniec trasa prowadzi ścieżką wśród pól kukurydzianych.

Prace archeologiczne w Tepecik Höyük

Powiązane artykuły: