Kościół Jana Chrzciciela w Çavuşin

Współrzędne GPS: 38.673500, 34.839600

Na terenie kapadockiej wsi Çavuşin znajdują się aż dwa skalne kościoły, co więcej - oba noszą miano Jana Chrzciciela. Opisywany poniżej kościół położony jest tuż przy drodze przelotowej i łatwo go odnaleźć, w przeciwieństwie do drugiego, ukrytego przed wzrokiem większości turystów.

Kościół Jana Chrzciciela w Çavuşin

Zwiedzanie

Kościół Jana Chrzciciela w Çavuşin został wykuty w skale, jako struktura z nawą główną i dwiema nawami bocznymi. Zdobiące go freski datowane są na XI wiek, a po dziś dzień zachwycają żywą kolorystyką. Fasada kościoła uległa erozji, odsłaniając kilka fresków, więc obecnie są one widoczne z zewnątrz i niestety narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych. Nad wejściem uwagę zwracają szczególnie ogromne podobizny dwóch aniołów z czerwonymi skrzydłami.

Kościół Jana Chrzciciela w Çavuşin

Aby wejść do wnętrza kościoła należy wspiąć się po dobudowanych współcześnie, metalowych schodach. Gdy już znajdziemy się w środku, możemy podziwiać wspaniałe malowidła, przedstawiające sceny z Nowego Testamentu. Wśród nich warto zwrócić uwagę na freski obrazujące urodziny Jezusa, wskrzeszenie Łazarza, wjazd do Jeruzalem, Ostatnią Wieczerzę oraz Ukrzyżowanie.

Kościół Jana Chrzciciela w Çavuşin

Dodatkowo kościół ozdobiony jest portretami bizantyjskiego cesarza Nicefora II Fokasa i jego małżonki. Freski te powstały najprawdopodobniej po wizycie, jaką ów cesarz złożył w Kapadocji. Dzięki nim możliwe było dokładniejsze niż w przypadku wielu innych skalnych kościołów w Kapadocji datowanie tej budowli. Wiadomo, że Nicefor II panował w latach 963-969, więc badacze właśnie te daty uznają za czas wykucia i ozdobienia kościoła Jana Chrzciciela.

Kościół Jana Chrzciciela w Çavuşin

Kolejny interesujący fresk, znajdujący się na dole północnej ściany, ukazuje rząd żołnierzy. Uznaje się, że jest to grupa tzw. czterdziestu męczenników z Sebasty, czyli z Sivas. Byli to kapadoccy chrześcijanie, służący w XII legionie rzymskim, zwanym Błyskawicą (Legio XII Fulminata) w okresie współpanowania cesarzy Konstantyna I Wielkiego (od 306 do 337 roku) oraz Licyniusza (od 308 do 324 roku). Licyniusz, władca części wschodniej Imperium Rzymskiego zaczął prześladowania chrześcijan, pomimo postanowień wprowadzonego kilka lat wcześniej edyktu mediolańskiego, wprowadzającego wolność wyznania. Żołnierze z XII legionu odmówili złożenia ofiary bogom rzymskim, zostali więc skazani na śmierć. Zostali później uznani za męczenników, przez Kościoły: katolicki, ewangelicki, koptyjski, ormiański oraz prawosławny.

Informacje praktyczne

Wstęp do kościoła Jana Chrzciciela w Çavuşin jest płatny, a bilet kosztuje 8 TL. Kościół udostępniany jest zwiedzającym codziennie, od 8:00 do 17:00.

Kościół Jana Chrzciciela w Çavuşin

Dojazd

Autokarem: przez Çavuşin przejeżdżają co godzinę autokary kursujące z Nevşehir do Avanos i z powrotem. Dodatkowo, co dwie godziny kursują tamtędy autokary z Avanos do Ürgüp.

Kościół Jana Chrzciciela w Çavuşin

Samochodem: Çavuşin leży bezpośrednio przy trasie łączącej Göreme i Avanos, znanej po prostu jako Göreme Yolu. Odległość do Çavuşin z Göreme wynosi 4 km, a z Avanos - 4,5 km.

Powiązane artykuły: 

Powiązane relacje: