tak tu cicho...

i spokojnie...

nikt nie czeka ...

aż jak z kąta ...

coś p....dolnie ...

więc ićta...

spać...