rozjechane forum...

nagle pokazało mi, żem wylogowany...

potem - po zalogowaniu...

zobaczyłem, że mam brata bliźniaka ...

ale jaja ...

dobrej nocki...