konflikt turecko - syryjski...

zaowocował wzmożeniem patroli wojskowych...

szczególnie dało się to zauważyć podczas naszego środowego ( 27.06.2012 ) przejazdu przez Istambuł...

właściwie zauważyła to maryla, na każdym wiadukcie nad autobahną i jej bocznymi odnogami, na każdej kładce dla pieszych nad tymi arteriami - spacerował patrol 2 umundurowanych...

hm, wiadomo, że już podczas ostatnich wojen światowych obiekty mostowe były szcególnym obiektem zainteresowań ugrupowań partyzanckich...

ponadto w wiadomościach tv sporo akcentów wojskowych...

nadzieja w tym, że może rozejdzie się po kościach i ekipa sztabu generalnego TwS powojuje sobie niepacyfistycznie po tym pięknym kraju...