Zwyczaje

Znajdziecie tu opis ciekawych obyczajów, przesądów i innych praktyk tureckich, które często u obcokrajowca mogą wzbudzić szczere zdziwienie.